(Chinhphu.vn) - Nạn nhân của nạn mua bán người được bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ về ăn, mặc và các vật dụng cá nhân thiết yếu, đồng thời được hỗ trợ về chăm sóc y tế, tham vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vay vốn với cá nhân có nhu cầu để sản xuất, kinh doanh.

Dự thảo Nghị định quy định cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng vừa được công bố lấy ý kiến nhân dân.

Cụ thể, dự thảo quy định UBND cấp xã, cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển sau khi tiếp nhận, giải cứu nạn nhân có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ về ăn, mặc và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Đối với nạn nhân là trẻ em phải làm thủ tục chuyển ngay tới cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối với nạn nhân của nạn buôn bán người nếu có nguyện vọng trở về nơi cư trú, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào quãng đường thực tế hỗ trợ tiền vé tàu, xe và tiền ăn trong thời gian đi đường cho nạn nhân. Nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên thì cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm đưa nạn nhân trở về nơi cư trú.

Trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân được hỗ trợ tiền ăn, thời gian hỗ trợ tối đa tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân là 60 ngày.

Ngoài ra, nạn nhân còn được hỗ trợ chuyên gia tham vấn tâm lý, hỗ trợ các liệu pháp trị liệu nhóm giúp nạn nhân ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú. Đồng thời, nạn nhân còn được tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại, được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu,...

Dự thảo quy định trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nếu nạn nhân cần được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe thì được khám, điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, sau 24 giờ mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì Cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng.

Mời bạn đọc xem toàn văngóp ý.

Trần Mạnh