(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020, trình Thủ tướng cho ý kiến trong tháng 7/2012 trước khi trình Chính phủ.

Ảnh minh họa

Ngày 1/3/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ đề cương Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020.

Sau khi xem xét đề cương Đề án, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến: Về các Tiểu đề án từ nhóm 1 đến nhóm 4 và Tiểu đề án số 11 thuộc nhóm 5 nêu trong đề cương Đề án cần soát xét kỹ và xem lại sự cần thiết phải nêu trong Đề án này.

Vì các Tiểu đề án này có nhiều nội dung trùng lặp với một số văn bản pháp luật đã được ban hành và trùng lặp với một số đề án, dự án đã được Chính phủ giao cụ thể cho các Bộ, cơ quan thực hiện tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 7/3/2012 và Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ.

Về Tiểu đề án số 10 thuộc nhóm 5 liên quan đến cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đây là nội dung quan trọng và chủ yếu của Đề án. Vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, xây dựng chi tiết, đầy đủ hơn, trong đó lưu ý đến việc cải cách cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan hữu quan và đề xuất cụ thể chế tài, xử lý vi phạm trong phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ.

Căn cứ vào các ý kiến trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng cho ý kiến trong tháng 7/2012 trước khi trình Chính phủ.

Quốc Hà

Từ khóa: cải cách thể chế