(Chinhphu.vn) – Sáng ngày 8/3, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cơ chế phát triển khoa học công nghệ phải theo hướng quản lý sản phẩm đầu ra. Ảnh: VGP/Từ Lương

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cùng 400 đại biểu đến từ các cơ quan Đảng, Chính phủ, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2011 - 2020 xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học và công nghệ. Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, qua đó thực sự trở thành động lực phát triển.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới. Đây là cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương hoạch định kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trung hạn và dài hạn.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành và địa phương; định hướng nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

Các đại biểu được nghe các giải pháp phát triển Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ của khu vực ASEAN.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, nhiệm vụ đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân lực, đặc biệt là nhân tài khoa học và công nghệ cần phải được đặt ra ngang tầm với các mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra, góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ sự nghiệp chấn hưng nền khoa học nước nhà.

Ảnh: VGP/Từ Lương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ rõ những định hướng, nhiệm vụ có ý nghĩa đột phá để phát triển khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương cũng như phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ.

Phó Thủ tướng đã nêu ví dụ sinh động về quy mô đầu tư các nguồn lực của các quốc gia phát triển cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; những bài học của thế giới và khu vực từ việc sử dụng, ứng dụng công nghệ cao để đem lại những hiệu quả kinh tế với quy mô rất lớn.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập trong công tác chỉ đạo, cũng như sự quan tâm của các địa phương về xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ hiện nay. Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tại nhiều địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt góp phần khắc phục điểm yếu này.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 sẽ phải thay đổi cách quản lý tài chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học; đối với công tác nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học theo hướng quản lý đề tài khoa học theo các sản phẩm đầu ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ.

Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2013 phải hoàn thiện các văn bản, khung pháp lý liên quan tới khoa học và công nghệ để làm cơ sở thực hiện cho những năm tiếp theo. Đối với các địa phương, chậm nhất quý 2/2013, phải hoàn thành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ từ nay đến năm 2015. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Từ Lương