(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 225/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Báo cáo phải hoàn thiện các nội dung phản ánh sự đồng thuận của các địa phương, nhân dân đối với việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; khẳng định tính phù hợp của chủ trương thí điểm, ý nghĩa đối với việc hình thành mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Báo cáo cũng cần làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về bảo đảm quyền được đại diện, vai trò giám sát của người dân trong điều kiện tổ chức HĐND huyện, quận, phường; đánh giá khách quan kết quả thí điểm trong tương quan với các địa phương không thực hiện thí điểm; phân tích, lập luận những vướng mắc phát sinh trong quá trình thí điểm, đề xuất hướng khắc phục.

Phó Thủ tướng yêu cầu phần kiến nghị cần tập trung vào trọng tâm là đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để chính thức áp dụng không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; lập luận đầy đủ và sâu sắc về lý luận các đề xuất về mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quy trình và cấp ngân sách, mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo cần bổ sung các phụ lục về kết quả điều tra xã hội học, đánh giá của các địa phương về kết quả thí điểm, kể cả các địa phương không thực hiện thí điểm.

Việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường được thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố với 67 huyện, 32 quận, 483 phường.

10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Kiên Giang, Đà Nẵng, Phú Yên và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường là ngày 25/4/2009.

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, sau hơn 3 năm thực hiện, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thí điểm được triển khai đồng bộ, thống nhất, góp phần bảo đảm thành công bước đầu thực hiện chủ trương lớn này.

Phương Hiển

Tin liên quan:

> Tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Từ khóa: thí điểm , HĐND , huyện , quận , phường