(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp quy định về thời gian tham gia và tính hưởng BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV).

Sinh viên Đỗ Hoài Nam (hoainam_do11@...) hỏi: Sinh viên có thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc như học sinh không và mức phí là bao nhiêu? Tham gia BHYT cho từng năm học hay tham gia BHYT cho cả khóa học (4 năm)? Nếu tham gia theo từng năm học thì thời gian sinh viên nghỉ hè có được tham gia và hưởng BHYT không?

Về vấn đề này, Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật BHYT, HSSV là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT (bắt buộc).

Mức đóng BHYT bằng 3% mức lương tối thiểu chung (tính theo mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng), trong đó Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV tự đóng 70%. Vì vậy, số tiền đóng BHYT của HSSV năm học 2012-2013 bằng 1.050.000đ x 3% x 70% = 22.050 đồng/tháng tương đương với 264.600 đồng/năm.

Đối tượng HSSV tham gia BHYT theo từng năm học và thời gian tham gia đủ 12 tháng (ví dụ từ 1/10/2012 đến 1/10/2013). Như vậy, thời gian HSSV nghỉ hè vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT và vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Chính sách bảo hiểm y tế , khám chữa bệnh bảo hiểm y tế