(Chinhphu.vn) - Sáng 12/3, Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày 2 chuyên đề liên quan đến Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI), sáng 12/3 - Ảnh: VGP/Từ Lương

Phó Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân tới dự và đã trình bày 2 báo cáo chuyên đề nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và đảng viên thuộc Học viện. 

Chuyên đề 1 của buổi báo cáo có nội dung về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng đã trình bày những quy luật cơ bản trong kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp và kinh tế tri thức. Từ đó khẳng định vai trò KHCN chính là “bánh lái” dẫn hướng quyết định sự phát triển của các quốc gia phát triển cũng như những cường quốc thế giới.

Phó Thủ tướng đã nêu ví dụ so sánh và một số lý do cho thấy một số quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều có tỷ lệ người làm nghiên cứu khoa học rất cao cùng với ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học cũng chiếm tỷ lệ thích đáng, theo đó số tiền mà Chính phủ Mỹ đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong năm 2010 là 400 tỷ USD, Trung Quốc là 179 tỷ USD, Nhật Bản 140 tỷ USD, Đức 86 tỷ USD, Hàn Quốc 53 tỷ USD, Anh 39 tỷ USD và Nga 33 tỷ USD.

Như vậy quy luật cho thấy quốc gia nào đầu tư càng nhiều cho KHCN thì nước đó càng có vị trí càng cao trên bản đồ kinh tế thế giới.

Hiện nay, Việt Nam chi khoảng 1 tỷ USD cho nghiên cứu KHCN trong 1 năm, với đặc điểm như vậy chúng ta cần tập trung nghiên cứu ứng dụng của KHCN vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã trình bày những thay đổi căn bản trong ứng dụng KHCN, việc toàn cầu hóa, trong đó vai trò của xã hội thông tin đang trở thành công cụ tất yếu của xã hội hiện nay và phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của KHCN.

Phó Thủ tướng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 (Khoá XI) đã thảo luận và nhất trí cho phép thay đổi căn bản trong quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học từ quản lý đầu vào các chứng từ liên quan đến quản lý chất lượng đầu ra của các đề tài nghiên cứu khoa học.

Chuyên đề 2 của buổi báo cáo tập trung vào nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày về công tác quy hoạch và phát triển nhân lực của các địa phương đã được phê duyệt và đang triển khai bài bản. Vai trò phát triển nhân lực, thành tựu phát triển nhân lực cũng như các vấn đề còn tồn tại, yếu kém của phát triển nhân lực. Từ đó nêu lên 10 câu hỏi gắn với trách nhiệm của hệ thống chính trị các địa phương và phát triển nhân lực.

Phó Thủ tướng đã chỉ rõ, nhân lực và mô hình tăng trưởng kinh tế mới đã chuyển đổi từ công thức GDP = đất đai, vốn, lao động giản đơn sang mô hình mới là: GDP = lao động qua đào tạo, vốn, ứng dụng KHCN và đất đai.

Bày tỏ đánh giá cao 2 báo cáo chuyên đề mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trình bày, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn khẳng định những thông tin sinh động từ thực tiễn mà Phó Thủ tướng chia sẻ đã trang bị những cái nhìn toàn diện, sâu sắc mang tính căn bản, toàn diện về KHCN, giáo dục đào tạo cho cán bộ nghiên cứu của cơ quan đào tạo cán bộ trung và cao cấp của Đảng hiện nay.

Từ Lương