(Chinhphu.vn) – Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tổ chức Hội thảo “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức” giai đoạn 2013-2020.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Bộ Nội vụ, định hướng lộ trình cải cách tiền lương từ 2013 - 2020 chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2013-2015 sẽ tập trung nguồn lực ưu tiên điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với cán bộ công chức, viên chức phù hợp với phát triển KT-XH của đất nước. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới phương thức hoạt động và cơ chế tài chính, tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập và khung giá dịch vụ theo cơ chế mới, đồng thời triển khai thực hiện Luật Viên chức.

Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp với tình hình KT-XH của đất nước. Cụ thể, từ năm 2016 thực hiện mở rộng quan hệ mức lượng tối thiểu – trung bình (tốt nghiệp đại học hết tập sự) – tối đa (chuyên gia cao cấp bậc 3, tương đương Bộ trưởng) từ 1,0 - 2,34 – 10,0 hiện nay lên 1,0 – 3,2 – 15,0. Trên cơ sở đó ban hành hệ thống bảng lương, ngạch, bậc mới bảo đảm tính hợp lý, phù hợp với thứ bậc trong hệ thống chính trị. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp lương trên cơ sở xem xét đưa một số chế độ phụ cấp lương hiện hành vào mức lương theo quan hệ tiền lương mới.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, tiền lương công chức hiện nay không phản ánh đúng giá trị lao động của họ, một loại lao động đặc biệt – lao động tham mưu, giúp việc quản lý. Do đó, các giá trị xã hội của công chức giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp, dễ bị tổn thương và là mảnh đất của tình trạng quan liêu, tham nhũng có cơ phát triển đã trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước. Vì vậy, cần phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương hiện nay là điều hết sức cấp bách.

GS Bùi Thế Vĩnh (Học viện Hành chính) cho rằng, phải coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, với tầm nhìn ít nhất 5 năm và phải đạt đến một ngưỡng nhất định. Đặc biệt, tạo nguồn cho chính sách tiền lương, không chỉ là từ nguồn ngân sách mà cả vốn vay ODA với hiệu quả trả lương, cơ chế kiểm soát tiền lương chặt chẽ.

“Đơn giản hóa chế độ thang lương, bảng lương để cán bộ, công chức có thể nhớ và thuộc được, không rắc rối, phiền hà cũng là điều đáng phải làm hiện nay”, GS Bùi Thế Vĩnh đề nghị.

Nhiều đại biểu cho rằng, cán bộ, công chức hiện nay không sống nổi bằng lương, nên đây là một trong những nguyên nhân làm nảy sinh nhũng nhiễu, tiêu cực, làm giảm hiệu quả của nền công vụ quốc gia. Vì thế, Đề án cải cách tiền lương của Bộ Nội vụ hướng tới mục tiêu tiền lương phải nâng lên để “công chức có thể sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội”.

Đề cập đến việc cải cách tiền lương trước đây, TS. Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội nhìn nhận, phải thoát được những bất cập trong các lần cải cách tiền lương, đó là chính sách tiền lương không đủ   sống, nhưng thu nhập ngoài lương lại rất cao, mỗi lần tăng lương tối thiểu lại làm cho gánh nặng ngân sách càng tăng và cải cách lần sau lặp lại những vấn đề cần giải quyết như lần trước.

Thể chế hóa đầy đủ quan điểm coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, tạo động lực để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời, xác định tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức phải đủ sống và đây là nguồn thu nhập chính.

Từ đó, tiền lương trả cho họ phải được tính đúng, tính đủ chi phí lao động và đặc thù của lao động trên nguyên tắc tiền lương phải đươc trả theo vị trí công việc trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Lê Sơn