Tôi sinh con ngày 2/1/2013. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được nghỉ thai sản 6 tháng không? Rất mong sớm nhận được câu trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi sinh con ngày 2/1/2013. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được nghỉ thai sản 6 tháng không? Rất mong sớm nhận được câu trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!