Xin các luật sư cho tôi hỏi: Tôi sinh con đúng ngày 1-1-2013 và tôi nghỉ thai sản vào ngày 2-1-2013, vì khi tôi đang nghỉ lễ tết dương lịch thì tôi sinh, trước đó tôi vẫn đang đi làm. Vậy tôi có được nghỉ 6 tháng không?

Xin các luật sư cho tôi hỏi: Tôi sinh con đúng ngày 1-1-2013 và tôi nghỉ thai sản vào ngày 2-1-2013, vì khi tôi đang nghỉ lễ tết dương lịch thì tôi sinh, trước đó tôi vẫn đang đi làm. Vậy tôi có được nghỉ 6 tháng không?