(Chinhphu.vn)- Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Quỹ Kuwait đã ký Hiệp  định vay vốn Quỹ Phát triển kinh tế Ả Rập của Kuwait cho Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trị giá 14,4 triệu USD.

Quang cảnh lễ ký kết hiệp định -
Ảnh: VGP/Huy Thắng

Dự án sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân ở Đà Bắc, Hòa Bình phát triển kinh tế, thực hiện chương trình phát triển nông thôn mới.

Đại diện tỉnh Hòa Bình và huyện Đà Bắc cam kết sẽ triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và các quy định của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam.

Tính đến nay, thông qua Quỹ Kuwait, Nhà nước Kuwait đã cho Việt Nam vay vốn 9 dự án với tổng giá trị là 38 triệu Đina Kuwait, tương đương 140 triệu USD.

Vốn vay Quỹ Kuwait được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng, nông thôn như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại các địa phương.

Huy Thắng