(Chinhphu.vn) – Với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, một số mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai.

Ký kết Biên bản ghi nhớ thống nhất cơ chế hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. - Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 18/11/2011, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững tổ chức hội thảo về tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, các tổ chức phi chính phủ có những kinh nghiệm và năng lực trong triển khai các hoạt động ở cấp cộng đồng, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Do đó, họ có thể có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Trương Đức Trí cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ chức, một số mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu đã được triển khai ở hai địa phương.

Cụ thể, tại Quảng Nam, một số nhà đa năng phục vụ người dân ở những vùng thường xuyên bị bão, lũ lụt, một số tuyến để ngăn chặn, nâng cấp kênh, mương, hệ thống thủy lợi và công trình trạm bơm ở các huyện ven biển đã được xây dựng.

Tại Bến Tre, công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Bình Thành, huyện Giồng Trông, tuyến đê ngăn mặn cục bộ nhằm ngọt hóa tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại đã được xây dựng.

Đến nay, đã có 11/63 tỉnh hoàn thành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ yếu là các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. 

Tại Hội thảo, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ký kết Biên bản ghi nhớ thống nhất cơ chế hợp tác cùng Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm các tổ chức phi chính phủ làm việc về biến đổi khí hậu (CCWG).

Theo đó, các bên sẽ cùng phối hợp để tổ chức các diễn đàn, hội thảo đối thoại biến đổi khí hậu quốc gia. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ chịu trách nhiệm điều phối để các bộ ngành, các cơ quan tham gia các hoạt động được tổ chức theo bản ghi nhớ. Cả ba bên sẽ cùng đóng góp kinh phí cần thiết cho các hoạt động thường xuyên như các cuộc họp định kỳ và các hội thảo.

Chủ tịch CCWG Nguyễn Thị Yến cho biết, CCWG sẽ xây dựng dự án hợp tác tại một số địa phương được chọn với trọng tâm về thích ứng dựa vào cộng đồng, tăng cường năng lực, nhận thức và thích ứng với biến đổi khí hậu.

CCWG được thành lập vào tháng 2/2008 với mục tiêu góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động tự nguyện, với sự tham gia của trên 500 tổ chức, cá nhân.

VNGO&CC ra đời tháng 9/2008 nhằm phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tổ chức này có trên 300 thành viên, gồm cả các tổ chức và cá nhân.

Thu Cúc