(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian xét nâng bậc lương lần sau đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước được tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Vấn đề Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam hỏi về việc xếp lương và tính thời gian nâng lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 7/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp nhà nước làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước, còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Theo thông tin của Công ty thì người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đã thỏa thuận xếp lương vào bậc 1 (hệ số 2,34) ngạch chuyên viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ từ tháng 3/2010 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày người lao động có Quyết định xếp vào bậc lương trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Tính thời gian nâng lương viên chức khi chuyển ngạch bậc

>> Hướng dẫn xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc

>> Xếp lương trường hợp chuyển công tác từ doanh nghiệp vào cơ quan nhà nước

>> Quy định về nâng ngạch lương với người lao động

>> Cách xác định thời gian nâng bậc lương khi chuyển ngạch

>> Kéo dài thời gian nâng lương nếu không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

>> Điều kiện nâng và rút ngắn thời hạn nâng lương

>> Thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên

Từ khóa: nâng lương , xếp lương