(Chinhphu.vn) - Huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước được bổ sung vào danh sách các huyện hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vào Danh sách các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước) giáp Tây Nguyên ban hành kèm theo công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ để được hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên.

Minh Phương

(Nguồn: Công văn 2089/TTg-ĐP)