(Chinhphu.vn) - Nhằm góp phần ngăn chặn, giảm cơ bản tệ nạn nghiện ma túy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 – 2015.

Ảnh minh họa
Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2015, sẽ tổ chức cai nghiện cho 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (khoảng 180.000 lượt người) mà không thuộc diện đối tượng tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.

Đảm bảo ít nhất 50% người nghiện được cai nghiện tại cộng đồng; hàng năm tăng 10% số người cai nghiện tự nguyện tại các trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.

Đồng thời, 100% số người tham gia cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và 70% có nhu cầu được đào tạo nghề và 30% có nhu cầu được tạo việc làm.

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến hết tháng 6/2011, cả nước có 149.900 người nghiện có hồ sơ quản lý. Người nghiện ma túy đã xuất hiện ở 63/63 tỉnh, thành phố; khoảng 90% quận, huyện, thị xã và gần 60% xã, phường, thị trấn trên cả nước.

Có gần 50% người nghiện ma túy ở độ tuổi dưới 30.

Giảm tỷ lệ tái nghiện từ 10 – 15%

Theo dự báo, số người nghiện ma túy ở nước ta từ nay đến năm 2015 có xu hướng tăng vì tình trạng tái nghiện và phát sinh người nghiện mới. Cụ thể, năm 2012 khoảng 165.000 người; đến năm 2015 khoảng 190.000 người.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện từ 10 – 15% so với hiện nay.

100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được quản lý sau cai với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

Bên cạnh đó, 100% các tỉnh, thành phố sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội theo hướng quy mô vừa và nhỏ, đúng tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ cai nghiện; kết nối với việc cung cấp dịch vụ ngoài cộng đồng; củng cố khu vực cai nghiện tự nguyện.

Bên cạnh đó, để công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đạt hiệu quả, cần chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện dựa vào cộng đồng như: Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong giai đoạn 2006 – 2010, cả nước đã tiếp nhận cai nghiện cho 250.000 lượt người, tăng 43.090 người so với giai đoạn 2001 – 2015.

Trong đó, các địa phương trong cả nước đã tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 80.994 lượt người chiếm 32,4% tổng số người được cai nghiện.

Tuệ Văn