(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa lên kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Tháng 2/2011, sẽ hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi khó khăn 120.000 đ/tháng  - Ảnh minh họa

Kế hoạch này được triển khai trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ  2010 -2012, giai đoạn 2 từ 2013-2015.

Trong giai đoạn 1, việc hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi khó khăn 120.000 đ/tháng sẽ được triển khai vào tháng 2/2011. Cũng trong tháng này, triển khai hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN mới cho các vùng miền; hướng dẫn tài liệu, chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Và hàng năm, Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn công tác mua sắm, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trường mầm non.

Trong giai đoạn II, sẽ tiến hành kiểm tra, công nhận các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án trên, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện phổ cập cho các tỉnh khó khăn... Bộ GDĐT chủ trương sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện phổ cập hàng năm.

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, đặt ra mục tiêu bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

Kinh phí thực hiện Đề án là 14.660 tỷ đồng, gồm 4 dự án:

Dự án 1: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Dự án 2: Mua sắm trang thiết bị, đồ chơi.

Dự án 3: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo.

Dự án 4: Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn.

Thu Nga