(Chinhphu.vn) - Ngày 14/9 UBND tỉnh Quảng Ngãi chính thức khai trương Cổng Thông tin điện tử trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ http://www.quangngai.gov.vn.

Ảnh: VGP/Đức Thuận

Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo chiều sâu giúp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tích hợp được các chức năng của trang thông tin điện tử trước đây, bổ sung nhiều nội dung và tiện ích phục vụ cho dịch vụ hành chính công và thống nhất cơ sở dữ liệu với các cổng thành viên.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ phát triển đồng bộ các cổng thành viên và cung cấp thêm nhiều dịch vụ công trên Công Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Dự kiến đến cuối năm 2012 sẽ hoàn thành đồng bộ 10 cổng thành phần ở một số Sở, ngành, UBND các huyện, TP trọng điểm. Qua đó, đến năm 2013, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi sẽ cung cấp 6 dịch vụ công mức độ 3 vào năm 2013 và đạt 20 dịch vụ công mức độ 3 vào năm 2015.

Đức Thuận