(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 259/TB-VPCP, Bộ Tài chính cần khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cụ thể tình hình, nguyên nhân lỗ của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để xử lý theo quy định của pháp luật

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính phải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, cải tiến phương thức trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, kịp thời và bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Cũng theo Thông báo số 259/TB-VPCP, Bộ Tài chính điều chỉnh quy định về chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức, hoa hồng đại lý theo thẩm quyền cho phù hợp thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về giá trong kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP

Nghị định 84/2009/NĐ-CP được thực thi là căn cứ quan trọng để thực hiện quản lý kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bước đầu hình thành môi trường kinh doanh xăng dầu cạnh tranh, minh bạch hơn.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế trong nước và thế giới thời gian qua diễn biến phức tạp, giá xăng dầu thế giới tăng cao và biến động bất thường với biên độ lớn trong thời gian ngắn, mặt khác để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát theo chủ trương của Chính phủ nên một số nội dung Nghị định 84/2009/NĐ-CP chưa thể tổ chức triển khai thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các  nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của Nghị định 84/2009/NĐ-CP, trong đó cần phân tích rõ tính cạnh tranh, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu (số lượng thương nhân đầu mối, cạnh tranh về giá); cơ chế giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu...

Quy hoạch thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu việc xây dựng Quy hoạch thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu và công bằng, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về dự trữ lưu thông xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia trong kinh doanh xăng dầu, bảo đảm chặt chẽ trong quản lý và phù hợp thực tế; phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Quốc Hà