(Chinhphu.vn) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã cử Đoàn công tác đi khảo sát thực tế về tình hình xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân tại 9 tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau.


Ảnh minh họa
Trong các ngày từ 7/3 đến nay, Đoàn đã làm việc tại các tỉnh Vĩnh Phúc (7-8/3); Bắc Ninh (9-10/3) và Quảng Ninh (11-12/3/2012).

Từ nay đến cuối tháng 3/2012, Đoàn tiếp tục làm việc tại 6 tỉnh: Phú Yên (16-17/3); Ninh Thuận (18-19/3); Khánh Hoà (21-22); thành phố Cần Thơ (24-25/3); Bạc Liêu (28-29/3); Cà Mau (30-31/3).

Tại mỗi địa phương, Đoàn khảo sát sẽ nghe ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các Sở, ngành có liên quan ở tỉnh, thành phố về tình hình xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân trên địa bàn; đề xuất việc quy hoạch 4 loại hình thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân trên địa bàn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Đoàn tiến hành thăm quan và trực tiếp làm việc về các thiết chế văn hoá, thể thao tiêu biểu phục vụ công nhân của tỉnh, thành phố.

Tuệ Văn