(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2010, làm rõ những việc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục….

Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ

Các nội dung báo cáo của Bộ, ngành, địa phương sẽ làm cơ sở để chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Chính phủ.

Trong yêu cầu của Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương cũng phải đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với các Bộ, ngành, địa phương nói riêng. Trong đó, nêu cụ thể những đóng góp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạt được.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương cần kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của Bộ, cơ quan địa phương. Thủ tướng yêu cầu tập trung làm rõ về các nội dung: thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản, sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước...

Định hướng công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiến nghị những định hướng, công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010, các nội dung cần đổi mới, cải tiến về quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Chính phủ, Chương trình công tác năm 2010 và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cũng có thể đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần thiết khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cho biết, các Bộ, cơ quan cần hoàn thành báo cáo trước 15/6/2010 để tổng hợp trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 6 tới.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội đang tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, công nghiệp tăng khá; nông, lâm, ngư nghiệp vẫn phát triển ổn định mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt mức cao nhất trong nhiều tháng qua và tính chung 4 tháng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; thị trường trong nước phát triển tốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao, hoạt động du lịch sôi động.

Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, kiểm soát được giá cả, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,14%, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm. Thị trường tiền tệ, ngoại hối tương đối ổn định; thu ngân sách đạt khá, chi ngân sách bảo đảm cân đối. Đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Gia Vi
(Nguồn: Công văn số 3242/VPCP-TH)