(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến lập các đoàn kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại 14 tỉnh thuộc 7 vùng thi đua từ ngày 8-31/3/2011.

 
Mục đích của việc kiểm tra là đánh giá thực tế việc thực hiện phong trào thi đua tại địa phương; đánh giá hiệu quả chỉ đạo và các hoạt động trọng tâm của phong trào trong nhà trường; đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án có liên quan triển khai ở địa phương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung kiểm tra sẽ bao gồm quy mô, số lượng, tỉ lệ trường tham gia; chất lượng, hiệu quả đạt được trong hơn 3 năm theo từng nội dung phong trào; điển hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiêu biểu ở các cấp học của địa phương và những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo triển khai các nội dung của phong trào thi đua.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động trọng tâm trong phong trào qua 3 năm và năm học 2011 - 2012 về  đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học. Công tác triển khai chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học”; xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, phòng chống các hành vi mang tính bạo lực trong nhà trường; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy văn hóa dân gian; tổ chức các hoạt động phát huy tính tích cực của học sinh qua các hình thức Câu lạc bộ học sinh...

Đặc biệt, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện chương trình “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc và đủ sách vở) và các giải pháp, kế hoạch thực hiện năm học 2010-2011...

Được biết, phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong các trường phổ thông từ năm 2008. Phong trào nhằm mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

Quốc Hà