(Chinhphu.vn)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, thống kê các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô theo hình thức nhập khẩu kinh doanh về bán lại cho doanh nghiệp lắp ráp làm thủ tục hải quan trong thời gian từ 1/1/2011 đến 31/5/2012.

Theo đó, sẽ kiểm tra, thống kê đơn vị nhập khẩu không phải là doanh nghiệp lắp ráp hoặc nhập khẩu uỷ thác theo quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 (doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu) và Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 (doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trực tiếp nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, có tình trạng một số doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô không đảm bảo các điều kiện về doanh nghiệp nhập khẩu quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC và Thông tư 157/2011/TT-BTC.

Thu Nga

Từ khóa: Hải quan , Linh kiện ô tô , Nhập khẩu