(Chinhphu.vn)- Các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc thảo luận về tác động của khủng hoảng đồng thời khẳng định vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và ưu thế của kinh tế thị trường XHCN nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ông Tô Huy Rứa phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VOV

Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc có chủ đề “Lý luận và thực tiễn về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”, thu hút 200 đại biểu gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và lý luận của hai nước, diễn ra từ 12 – 14/12 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

 Dẫn đầu  Đoàn đại biểu Việt Nam, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đi sâu phân tích nguyên nhân, phạm vi và chiều hướng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay cũng như kinh nghiệm ứng phó và bài học đối với Việt Nam; những vấn đề đặt ra và yêu cầu thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong nghiên cứu lý luận.

Trao đổi kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, các đại biểu đã nêu rõ khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động nhiều tới đầu tư trực tiếp, lao động, việc làm và đời sống người dân nông thôn; đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường  và ưu thế của kinh tế thị trường XHCN nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã phân tích một cách biện chứng nguyên nhân và cội nguồn dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, từ đó nêu nhiều bài học bổ ích.

Ngay sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, hầu như chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đã nhanh chóng vào cuộc, tìm mọi giải pháp có thể để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nền kinh tế càng nhiều nhân tố nhà nước thì càng ít chịu thiệt hại, ngược lại các nền kinh tế càng ít nhân tố nhà nước thì tổn hại càng nặng nề.

Chẳng hạn, Hoa Kỳ là nước thực hiện cơ chế thị trường tự do sâu rộng nhất, nhà nước quản lý ít nhất, thì bị tác động mạnh nhất; ngược lại, Trung Quốc có nền kinh tế được điều hành quản lý chặt chẽ và hiệu quả nên bị ảnh hưởng ít nhất.

Hội thảo “Lý luận và thực tiễn về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” giữa Đoàn đại biểu Đảng Công sản Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tại TP. Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từ 12 - 14/12.

Từ thành công của công cuộc cải cách, mở cửa và phát triển kinh tế ở Trung Quốc cũng như thành tựu của hơn 20 năm đối mới của Việt Nam, có thể khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, một nền kinh tế trong đó vai trò của Nhà nước trong việc vận hành, điều tiết kinh tế ngày càng được thực hiện một cách khoa học, hợp lý, trong đó thị trường được phát triển tự nhiên theo quy luật kinh tế và có sự định hướng bảo đảm cho sự ổn định, bền vững, hài hòa là mô hình phát triển kinh tế đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận khoa học và đã được thực tiễn kiểm nghiệm.

Thông qua cuộc khủng hoảng lần này, có thể rút ra những bài học bổ ích. Một là, cần nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và kinh tế thị trường; hai là, mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN là một tất yếu khách quan, có tính ưu việt nhưng cần được không ngừng hoàn thiện. Ba là, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không chỉ đưa tới hậu quả nghiêm trọng và thách thức to lớn mà còn tạo ra cơ hội mới cho mỗi nền kinh tế. Đặc biệt, cần nhân cơ hội này cấu trúc lại nền kinh tế, cân bằng giữa nội lực và ngoại lực và phải coi nội lực là nhân tố quyết định.

Qua cơn khủng hoảng, chúng ta càng thấy học thuyết kinh tế mác-xít cắt nghĩa quá trình sản xuất, phân phối lưu thông và những mâu thuẫn, bế tắc vô phương cứu chữa của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là học thuyết khoa học đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại.

Ông Lưu Vân Sơn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định: Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa to lớn. Trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình Việt Nam và đã thu được kết quả tốt, có nhiều kinh nghiệm, một cách làm để Trung Quốc học tập.

Trung Nghĩa