(Chinhphu.vn) – Chồng bà Trần Thu Huệ (huemaihoa@...) đi nghĩa vụ quân sự về không làm thủ tục nhập hộ khẩu, sinh con đầu lòng bà Huệ không làm được giấy khai sinh cho con mang họ bố, mà chỉ mang họ mẹ vì bà Huệ không có giấy đăng ký kết hôn. UBND phường yêu cầu bà phải có giấy đăng ký kết hôn nhưng chồng bà lại không có hộ khẩu. Trường hợp của bà Huệ cần phải có những  giấy tờ gì để được nhận con?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thủ tục đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:

- Người đi đăng ký khai sinh phải nộp giấv chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

-  Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch UBND xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

- Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh  và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Thủ tục đăng ký việc nhận con

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định này thì thủ tục đăng ký việc nhận con như sau: Người nhận con phải nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trong trường hợp cha nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Khi đăng ký việc nhận con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận con và Quyết định công nhận việc nhận con. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

Trường hợp bà Trần Thu Huệ, do chưa đăng ký kết hôn với người được cho là cha của con, vì vậy không có cơ sở pháp lý xác định cha của con khi đăng ký khai sinh cho con. Giấy khai sinh sẽ để trống phần họ tên cha, tương tự như trường hợp không xác định được cha khi đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú.

Việc UBND phường hướng dẫn bà Huệ cùng một lúc với việc người mẹ đăng ký khai sinh cho con, người cha làm thủ tục nhận con, UBND sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh để ghi tên người cha vào giấy khai sinh của con là đúng quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.