(Chinhphu.vn) - Sáng 19/9, UBTVQH thảo luận Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến hết tháng 7/2012, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 53,1% dự toán cả năm; tổng chi bằng khoảng 55,2% dự toán. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cơ quan thanh tra nhà nước đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 3.529 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về hành chính đối với 425 tập thể và 697 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 22 vụ việc, liên quan đến 35 người.

Về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao năm 2012 bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng về tổng mức và danh mục đầu tư; các dự án được phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo thủ tục đầu tư và các điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán 9.727 dự  án hoàn thành trong cả nước, đã cắt giảm các khoản chi phí sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, góp phần tiết kiệm cho NSNN 803,89 tỷ đồng.

Đối với việc tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng đất, báo cáo cho biết, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nhưng vi phạm về sử dụng đất mà báo chí đưa tin như ở Hà Nội, Quảng Ninh, Kiên Giang, Thừa Thiên- Huế... Công tác quản lý khoáng sản ngày càng được tăng cường; hoạt động khoáng sản ngày càng vào nền nếp; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã giảm; công nghiệp khai khoáng nước ta đã có bước phát triển mới, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh quyết tâm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tiết giảm từ 5% đến 10% chi phí quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện tiết giảm được 4.433 tỷ đồng/12.548,7 tỷ đồng tổng số tiền tiết kiệm đăng ký cả năm.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí như số lượng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai nhiều, nhưng vẫn thiếu đồng bộ, ổn định. Một số văn bản ban hành còn chậm, nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại có biểu hiện gia tăng, chưa được kiểm soát; một số tập đoàn, tổng công ty kinh doanh thua lỗ, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, đất đai thấp. Một số lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty có hành vi tiêu cực, gây lãng phí.

Từ những hạn chế, báo cáo cũng cho biết Chính phủ đang thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác này.

Thảo luận tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ và cho rằng: Năm 2012, nền kinh tế nước ta đứng trước những thách thức lớn như tăng trưởng kinh tế chậm lại, giá cả biến động, hàng tồn kho lớn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, sức mua giảm... cùng với những yếu tố bất lợi của kinh tế thế giới và khu vực đã tác động đến sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 đã đạt được kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực. Ý thức thực hành tiết kiệm của mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao, ngân sách nhà nước từng bước được quản lý, sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả hơn.

Một số thành viên UBTVQH như các ông Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Hạnh Phúc, Phan Xuân Dũng đề nghị cần phân tích cặn kẽ những mặt hạn chế của công tác này. Theo các thành viên UBTVQH, phân tích rõ những yếu kém sẽ giúp đánh giá đúng thực tiễn và có giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.

Kết luận buổi thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đồng thời cần chuẩn bị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiến hành sửa Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2013.

Thành Chung