(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng cạnh tranh (EMCC) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Trưởng Ban thường trực phụ trách Chương trình EMCC.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngoại giao; Tư pháp; Nội vụ; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC.

Bên cạnh đó chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất nội dung của những hành động chính sách đưa vào Chương trình EMCC phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các hành động chính sách trong Chương trình EMCC;...

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành thực hiện Chương trình EMCC.

Hoàng Diên