(Chinhphu.vn) - Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV sẽ được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 11/2012.

Ảnh minh họa

Liên hoan Hát then, Đàn tính được tổ chức với quy mô quốc gia, quy tụ nhiều nghệ nhân, nhạc sỹ, nghệ sỹ, diễn viên và những người đam mê môn nghệ thuật này đến tham dự, trình diễn, biểu diễn các thể loại, làn điệu trong Hát then.

Liên hoan góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương V, khóa VIII của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Hát then từ lâu đã là một nhu cầu quan trọng trong đời sống tinh thần của các dân tộc Tày, Nùng nói riêng và người dân Lạng Sơn nói chung. Hát then sử dụng đàn tính là nhạc cụ đệm. Đàn tính là một loại nhạc cụ dân gian độc đáo của người Tày có âm thanh ngọt ngào, mượt mà và ấm áp, có sức hấp dẫn, gắn chặt với đời sống tinh thần của một dân tộc đã bao đời nay như một phương tiện giao tiếp đậm đà bản sắc dân tộc. Hộp đàn làm bằng vỏ quả bầu, mặt đàn làm bằng gỗ vông, cán bằng gỗ cây khảo quang hay cây dâu tằm.

Hát then ở Lạng Sơn còn có đặc điểm nổi bật là tính nhân dân. Người ta hát trong dịp lễ, trong sinh hoạt, nam cũng như nữ, rất nhiều người biết đàn và biết hát.

 

Song Ngọc

Từ khóa: Hát then , Lạng Sơn