(Cổng TTĐT Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành các Quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2008 đối với một số cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng.

Danh sách 10 cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng nghỉ hưu từ ngày 1/7/2008, gồm:

- Trung tướng Trần Nam Phi, Phó Tổng Cục trưởng về Chính trị Tổng cục II.

- Trung tướng Đinh Ngọc Duy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Trung tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

- Trung tướng Nguyễn Văn Thảng, nguyên Chính ủy Quân khu 5.

- Trung tướng Đào Văn Lợi, Giám đốc Học viện Lục quân.

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Quí, Phó Giám đốc Học viện Lục quân.

- Thiếu tướng Ngô Chí Nhân, Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu.

- Thiếu tướng Võ Minh Cẩm, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật.

- Thiếu tướng Nguyễn Như Khánh, Tư lệnh Binh chủng Thông tin.

- Thiếu tướng Lê Xuân Thu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương.

* Thiếu tướng Đào Hữu Nghĩa, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2008.

Mai Hương