(Chinhphu.vn) - Ông Trịnh Đình Toản, giáo viên trường THCS Đồng Kho, tỉnh Bình Thuận phản ánh: Xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh là xã vùng cao nhưng giáo viên bậc THCS chỉ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 30% thay vì mức 35% áp dụng cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa theo quy định.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ Bình Thuận có ý kiến như sau:

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì mức phụ cấp ưu đãi đối với bậc trung học cơ sở được quy định như sau:

- Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở ở đồng bằng, thành phố, thị xã;

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

Theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 24/2/1010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, huyện Tánh Linh có 4 xã được xác định miền núi, vùng sâu, vùng xa để thực hiện chế độ ưu đãi cho nhà giáo theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ gồm: La Ngâu, Măng Tố, Suối Kiết và Đức Phú.

Do vậy, trường THCS Đồng Kho thuộc địa bàn xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh không thuộc danh mục xã được xác định miền núi, vùng sâu, vùng xa nên chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo ở đơn vị này là mức 30%.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ Bình Thuận đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

 

Từ khóa: Phụ cấp ưu đãi