(Chinhphu.vn) – Bà Huyền Trang (toictt022004@...) hỏi: Tôi là Phó Chủ tịch xã của Dự án 600 trí thức trẻ, hệ số lương 2,34 , phụ cấp chức vụ 0,2, được hưởng phụ cấp thu hút. Tháng 1/2013 tôi sinh con, vậy mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản là như thế nào?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ luật Lao động năm 2012 có  hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Theo khoản 1 Điều 157 Bộ Luật lao động thì lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tại tiết b khoản 2 Điều 240 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ Luật này có hiệu lực (trước ngày 1/5/2013), mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ Luật này.

Như vậy, đối với lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 1/5/2013 mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 (thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 6 tháng).

Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên, người lao động được hưởng trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Như vậy, trong tiền lương để tính hưởng trợ cấp thai sản không bao gồm phụ cấp thu hút.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

- Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng trợ cấp thai sản

Chế độ thai sản đối với giáo viên

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn?

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Từ khóa: Bộ Luật Lao động , Luật Bảo hiểm xã hội