(Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2012, các lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm thêm 1%/năm.

Ngày 29/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định này, lãi suất tái cấp vốn là 10%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 8%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 11%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và thay thế Quyết định số 1196/QĐ-NHNN ngày 08/6/2012.

Như vậy, các lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm thêm 1%/năm và đây là lần cắt giảm thứ năm liên tiếp kể từ đầu năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giảm thêm 1% các mức lãi suất điều hành căn cứ trên cơ sở xu hướng giảm của lạm phát và điều kiện cung – cầu vốn của thị trường. Còn theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những động thái nhằm tăng tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Hà Giang