(Chinhphu.vn) - Năm 2012, thanh niên khối công chức, viên chức sẽ đẩy mạnh phong trào "Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước".

Ảnh  minh họa

Cụ thể, thanh niên khối công chức, viên chức sẽ đảm nhận các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; tham gia Ngày hội “Giới thiệu quy trình thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các diễn đàn thanh niên, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính; biên soạn những nội dung cải cách hành chính thành nhóm các vấn đề theo dạng hỏi, đáp, đăng tải trên các bản tin thanh niên, bản tin nội bộ của đơn vị; đưa nội dung về cải cách hành chính vào các buổi sinh chi đoàn.

Một nội dung hoạt động khác của thanh niên khối công chức, viên chức là phát động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”. Cụ thể, tổ chức các buổi sinh hoạt giới thiệu về nội dung và thể lệ cuộc thi, xây dựng các chuyên đề thảo luận nhằm phát huy sức sáng tạo, trí tuệ tập thể của cán bộ công chức, viên chức xây dựng các bài viết có chất lượng cao tham gia cuộc thi; đồng thời có hình thức khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi.

Phong trào thi đua “4 nhất", “Sáng tạo trẻ” của thanh niên khối công nhân

Đối với khối thanh niên công nhân, năm 2012 sẽ đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “4 nhất” (Sáng tạo nhất, Chất lượng cao nhất, Tiến độ nhanh nhất, An toàn nhất) trong các tập đoàn kinh tế và các công trình trọng điểm quốc gia chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. 

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn một vườn ươm sáng tạo”.

Thanh niên đô thị “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh"

Năm 2012, khối thanh niên đô thị xây dựng hình ảnh thanh niên đô thị với phương châm “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh”; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”; triển khai nội dung Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Bên cạnh đó, xây dựng “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”; tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Mỗi cơ sở Đoàn đăng ký giúp đỡ ít nhất 1 thanh thiếu niên chậm tiến được học nghề, tạo việc làm, tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức.

Vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về kinh phí cho hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội. Chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu, cung cấp nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Hoàng Diên