(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đẩy mạnh triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1928/QĐ-TTg. Trên cơ sở Quyết định trên cũng như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường và đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nên việc tổ chức triển khai còn nhiều hạn chế.

Do vậy, Bộ yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án quan trọng này.

Cụ thể, cần bổ sung, bố trí giáo viên, giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy các môn pháp luật trong chương trình đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các môn pháp luật.

Đồng thời, tổ chức xây dựng chương trình các môn học về pháp luật chuyên ngành phù hợp với mục tiêu đào tạo. Đưa các kiến thức pháp luật cơ bản, đại cương vào nội dung chương trình của tất cả các ngành đào tạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các môn pháp luật.

Ngoài ra, cần xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật phù hợp vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua của đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên... phối hợp tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học về các vấn đề pháp luật trong thực tiễn.

Thanh Trúc