(Chinhphu.vn)- Chiều 29/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã ký “Quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin” giữa hai cơ quan.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh Chinhphu.vn

Đây là mốc quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc căn cứ vào các quy định của pháp luật và chức năng, quyền hạn của hai đơn vị, tinh thần chủ động phối hợp công tác, phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.

Nội dung phối hợp và trao đổi thông tin được thống nhất tập trung vào 5 mảng vấn đề chính gồm phối hợp xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, trong đó tập trung vào: Xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; quản lý ngân quỹ của Chính phủ và phát triển hệ thống thanh toán; quản lý nợ quốc gia và quản lý vốn ODA. 

Hai bên phối hợp trong việc phát triển và thanh tra, giám sát thị trường tài chính về xây dựng chế độ, chính sách và phát triển và quản lý, giám sát thị trường. Phối hợp trong việc quản lý thuế, hải quan: Hai bên chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin trong việc xây dựng và ban hành các chính sách, biện pháp và thực hiện công tác quản lý, giám sát liên quan đến thu thuế, hải quan qua hệ thống ngân hàng; hoạt động xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý và công tác phòng chống buôn lậu, rửa tiền.

Ký kết quy chế phối hợp công tác - Ảnh Chinhphu.vn

Hai bên cũng phối hợp trong hợp tác quốc tế thông qua việc chia sẻ, phối hợp thông tin và thống nhất quan điểm khi tham gia các diễn đàn, sáng kiến hợp tác song phương và đa phương về tài chính, tiền tệ.  Phối hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với nhu cầu của hai Bộ.

Để thực hiện Quy chế phối hợp và cung cấp thông tin, hai bên thống nhất thành lập Ban công tác liên Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước do một Thứ trưởng Bộ Tài chính và một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm đồng trưởng ban, thống nhất điều hành hoạt động của Ban và trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các đơn vị, cá nhân liên quan của Bộ mình trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai Bộ.

Đối với mỗi lĩnh vực hợp tác, mỗi cơ quan cử 1 đơn vị đầu mối và thủ trưởng đơn vị đầu mối dưới hình thức đối tác để triển khai các hoạt động hợp tác có liên quan. Định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo yêu cầu của mỗi Bộ tổ chức họp Ban công tác liên Bộ khi xét thấy cần trao đổi công việc liên quan đến hoạt động phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định, hệ thống Ngân hàng, Tài chính được ví như mạch máu hay thần kinh của nền kinh tế. Trước đây, đã có sự phối hợp tương đối tốt giữa hai đơn vị. Tuy nhiên trong bối cảnh  tình hình tài chính, tiền tệ trên thế giới có nhiều biến động, khó lường, chính sách tài khóa, tiền tệ càng cần phải phối hợp tốt hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng thống nhất sẽ có những chương trình hành động cụ thể hơn để thực hiện tốt những nội dung trong quy chế phối hợp trao đổi thông tin đã ký kết hôm nay, phối hợp tốt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa cũng như các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu của Chính phủ.

Huy Thắng