(Chinhphu.vn)- Chiều nay (14/2), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

“Nâng cao chất lượng cải cách hành chính ngành nông nghiệp thông qua xây dựng cơ cấu hợp lý các loại văn bản từ quy phạm pháp luật đến thủ tục hành chính cũng như văn bản quản lý Nhà nước theo chuỗi sản phẩm”. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 4 báo cáo chuyên  đề về cải cách hành chính gồm: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kiểm soát thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo cải cách hành chính.

Hầu hết các ý  kiến cho rằng, việc cải cách thủ  tục hành chính là điều cần thiết bởi thời gian qua nông nghiệp, nông thôn luôn được xem là nền tảng để phát triển và ổn định kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng đề nghị để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính ngành nông nghiệp cần quan tâm dịch vụ công trực tuyến, trong đó chú trọng đầu tư yếu tố công nghệ thông tin, hỗ trợ kinh phí và tổ chức giao ban trao đổi cập nhật thông tin cải cách thủ tục hành chính một cách thường xuyên giữa các đơn vị trong bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết Tổng cục Thuỷ sản đã đề nghị Bộ rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản, tìm ra các văn bản chồng chéo từ đó đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020 được xây dựng trên cơ sở các nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/11/2011, trọng tâm tập trung vào 6 lĩnh vực gồm: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám khẳng định, trong thời gian tới ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt phiền hà và chồng chéo các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, sẽ tổ chức rà soát xây dựng các văn bản quản lý cũng như là các thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật theo chuỗi sản phẩm.  

Về  cải cách thủ tục hành chính, hướng đến cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản mục tiêu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng tới là phấn đấu đến năm 2020 tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt trên 80% . 

Đỗ Hương