Em trai tôi là sinh viên năm nhất Khoa Y thuộc ĐHQG TPHCM. Địa phương nơi chúng tôi sinh sống nằm trong danh sách xã nghèo được miễn, giảm học phí. Tuy nhiên trong Danh sách các trường công lập đính kèm với công văn của Bộ (5/7/2012) thì ĐHQG TPHCM chỉ gồm 6 trường đại học. Khoa Y ĐHQG thành lập năm 2009. Vậy tôi muốn hỏi em tôi có được miễn, giảm học phí không?. Nếu có thì cần có những giấy tờ gì để Phòng LĐTBXH chấp nhận giải quyết? Tôi xin cám ơn.

Em trai tôi là sinh viên năm nhất Khoa Y thuộc ĐHQG TPHCM. Địa phương nơi chúng tôi sinh sống nằm trong danh sách xã nghèo được miễn, giảm học phí. Tuy nhiên trong Danh sách các trường công lập đính kèm với công văn của Bộ (5/7/2012) thì ĐHQG TPHCM chỉ gồm 6 trường đại học. Khoa Y ĐHQG thành lập năm 2009. Vậy tôi muốn hỏi em tôi có được miễn, giảm học phí không?. Nếu có thì cần có những giấy tờ gì để Phòng LĐTBXH chấp nhận giải quyết? Tôi xin cám ơn.