(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Kim Thư (ntkt_bl@...) là viên chức trong đơn vị sự nghiệp. Cuối năm 2012, do yêu cầu hoàn thành công việc của đơn vị, bà được lãnh đạo phân công làm thêm giờ thứ bảy, chủ nhật và thứ hai (từ 29/12-31/12) và được duyệt "thực hiện chế độ nghỉ bù theo quy định của pháp luật".

Bà Thư muốn được biết, trường hợp 3 ngày làm thêm giờ của bà nếu được đơn vị bố trí nghỉ bù 3 ngày thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ nữa không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Thư như sau:

Tại điểm b, khoản 2 Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, quy định trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù)

=

Tiền lương giờ

 

x

 

50% hoặc 100% hoặc 200%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó:                         

Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần;

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Thư, căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC nêu trên, ngoài việc được bố trí 3 ngày nghỉ bù cho 3 ngày đã làm việc thêm giờ, bà Thư còn được hưởng 100% tiền lương đối với ngày làm thêm giờ vào thứ bảy ngày 29/12, chủ nhật ngày 30/12 và 50% tiền lương đối với ngày làm thêm giờ vào thứ hai ngày 31/12/2012.

Khoản tiền lương của 3 ngày làm thêm giờ này được tính trả vào kỳ lương của tháng sau liền kề, căn cứ vào bảng kê chi tiết số giờ thực tế làm việc thêm giờ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

>> Làm bù, làm thêm giờ tính lương thế nào?

>> Quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù

>> Quy định làm thêm giờ đối với người lao động

>> Giải đáp một số vướng mắc về quy định làm thêm giờ