Khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và được hưởng BHXH 1 lần thì có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc không?

Khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và được hưởng BHXH 1 lần thì có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thôi việc không?