CHÍNH PHỦ

_________

Số: 12/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2012

 

Trong hai ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ đã thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến đúng hướng, đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Kinh tế vĩ mô được cải thiện một bước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,6% so với tháng 12 năm 2011, là mức tăng thấp nhất nhiều năm qua. Lãi suất tín dụng tiếp tục giảm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng và dự trữ ngoại hối được cải thiện, tỷ giá cơ bản ổn định, thị trường chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc. Sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó khăn từng bước có chuyển biến. Công nghiệp chế biến tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu tăng 22,1% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với kế hoạch đề ra; nhập siêu thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm tăng 22,9%. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, số người thiếu đói giảm 20,2% so với cùng kỳ; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết; trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo, tai nạn giao thông giảm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... có chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Lãi suất tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao; dư nợ tín dụng giảm mạnh; khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế. Sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực có biểu hiện ngưng trệ, lượng hàng tồn kho lớn; số doanh nghiệp bị giải thể, đình đốn sản xuất tăng, đặc biệt là khối các doanh nghiệp gắn với các dự án xây dựng, bất động sản, dẫn đến một bộ phận lao động mất việc làm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011. Thu ngân sách đạt thấp. Tuy góp phần cải thiện cán cân thương mại, ổn định tỷ giá nhưng nhập khẩu giảm mạnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn. Tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm, khiếu nại, tố cáo của công dân, tình trạng phá rừng, cháy rừng còn diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong xã hội.

Chính phủ khẳng định cần kiên trì các mục tiêu, nhiệm vụ đã được các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đề ra cho năm 2012; tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp Chính phủ đề ra, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và có hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đẩy nhanh việc giảm lãi suất cho vay phù hợp với mức giảm chỉ số giá tiêu dùng; ưu tiên tín dụng đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động; khẩn trương có biện pháp phân loại và cơ cấu lại nợ gắn với việc cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa một cách hợp lý, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng; có biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách theo kế hoạch, giữ mức bội chi ngân sách không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua. Thực hiện tiết kiệm chi, sử dụng phần tăng thu ưu tiên cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, du lịch và xuất khẩu; thúc đẩy đầu tư phát triển, khuyến khích đầu tư xã hội. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp đồng bộ để thu hút mạnh nguồn vốn FDI, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch từ các đối tác có tiềm năng; tìm nguồn vốn đối ứng cho các dự án ODA; phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét bố trí tăng kinh phí cho chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có thế mạnh, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực; tăng cường xúc tiến thương mại, tranh thủ sự phục hồi từng bước của các thị trường quốc tế để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho thông qua các chương trình khuyến khích tiêu dùng, đưa hàng về nông thôn; phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hợp tác đối tác (PCA) với EU.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản, giữ được đà tăng trưởng hiện nay; chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống lụt bão; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chăm lo đời sống người có công; tổ chức tốt việc hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói. Thực hiện tốt các biện pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đặc biệt chú ý hỗ trợ lao động mất việc làm từ các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng.

- Bộ Y tế rà soát lại quy hoạch các bệnh viện vùng, đề xuất hướng sắp xếp lại các bệnh viện này một cách phù hợp, tránh đầu tư và bố trí một cách dàn trải, bất hợp lý dẫn đến lãng phí; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ đề án giảm tải các bệnh viện tuyến trên; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai có hiệu quả việc phòng chống các loại dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý và kiểm soát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình bệnh lao và đề xuất các biện pháp phòng, chống có hiệu quả nhằm giảm số người mắc bệnh lao trong thời gian tới.

- Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, khiếu kiện đông người kéo dài; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ bằng nhiều hình thức thích hợp. Các cơ quan báo chí cần đề cao trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, đưa tin khách quan, trung thực tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3; xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về vấn đề này, trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5.

2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo Rà soát, xóa bỏ những rào cản đối với nâng cao hiệu quả đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo, trong đó nêu kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng các văn bản để thực hiện các kiến nghị nêu trong Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính phủ thảo luận và xem xét Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay và các biện pháp tài chính tháo gỡ khó khăn do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Báo cáo tình hình doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2012 và một số biện pháp tháo gỡ khó khăn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 4 tháng đầu năm 2012 do Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trình; Báo cáo về tình hình doanh nghiệp và kiến nghị do Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trình.

Chính phủ cơ bản nhất trí với các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo đề nghị của các bộ, cơ quan; đồng thời thống nhất cần khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về tiền tệ, tín dụng, tài chính, thị trường, cải cách thủ tục hành chính...nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm cho người lao động.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong nửa đầu tháng 5 năm 2012. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ thống nhất quan điểm tái cơ cấu để hoàn thiện vị trí, chức năng,  vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi đánh giá hệ thống doanh nghiệp nhà nước cần có quan điểm khách quan, toàn diện, làm rõ hiệu quả trên từng mặt về kinh tế, chính trị, xã hội; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; tập trung xây dựng thể chế trong lĩnh vực này, trong đó xem xét ban hành nghị định riêng đối với từng Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có quy mô lớn.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;    

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị  

   trực thuộc, Công  báo, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TH (5b). Dh.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng