(Chinhphu.vn) - Vợ chồng bà Trần Thị Thu mua một lô đất, hợp đồng chuyển nhượng có công chứng. Bên bán đã nhận tiền. Nay vợ chồng bà Thu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được yêu cầu phải nộp thuế sử dụng đất của 2 năm trước mặc dù đất vừa mua được nửa tháng.

Bà Thu muốn được biết có quy định bên mua phải trả thuế thu nhập cá nhân cho bên bán không? Nếu bà không đóng thuế thu nhập cho bên bán thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất không?

Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội tư vấn câu hỏi của bà Thu như sau:

Căn cứ Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại điểm b, khoản 2, Điều 23 quy định: “Thực hiện thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận và trao cho người được cấp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính…”.

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển nhượng

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển nhượng được thực hiện tại Văn phòng đăng ký QSD đất như sau:

Bước 1: Một trong các bên tham gia giao dịch nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSD đất. Hồ sơ bao gồm hợp đồng chuyển nhượng QSD đất có chứng nhận của Công chứng; Giấy chứng nhận QSD đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai;

Bước 2: Văn phòng đăng ký QSD đất kiểm tra và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 3: Sau khi nhận thông báo của cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký QSD đất sẽ thông báo cho các bên chuyển nhượng  nộp nghĩa vụ tài chính;

Bước 4: Các bên chuyển nhượng nộp nghĩa vụ tài chính và chuyển biên lai nộp tài chính cho Văn phòng đăng ký QSD đất;

Bước 5: Các bên chuyển nhượng nhận Giấy chứng nhận QSD đất tại Văn phòng đăng ký QSD đất.

Nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng

- Bên chuyển nhượng QSD đất là người có thu nhập từ chuyển nhượng QSD đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu bên chuyển nhượng QSD đất còn nợ thuế sử dụng đất thì phải nộp trả tiền thuế sử dụng đất còn nợ.

- Nếu bên chuyển nhượng QSD đất còn nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải thanh toán hết nợ.

- Nếu bên chuyển nhượng QSD đất còn nợ lệ phí trước bạ khi đăng ký QSD đất trước đây thì phải trả hết nợ.

Nghĩa vụ tài chính của bên nhận chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ thông báo của cơ quan thuế, các bên chuyển nhượng nộp nghĩa vụ tài chính và chuyển biên lai nộp tài chính cho Văn phòng đăng ký QSD đất. Sau đó, Văn phòng Đăng ký QSD đất sẽ trình UBND cấp Giấy chứng nhận và trả Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng tại Văn phòng đăng ký QSD đất.

Trường hợp bà Thu phản ánh, bà cần đọc lại hợp đồng chuyển nhượng QSD đất xem có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp tất cả các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hay không? Nếu có thỏa thuận như vậy thì bà Thu phải thực hiện thay nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng. Nếu không có thỏa thuận đó, thì nghĩa vụ của bên chuyển nhượng là nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng QSD đất và các khoản thuế, lệ phí liên quan đến QSD đất còn nợ. Bà cần phải gặp gỡ, yêu cầu bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính của họ.

Không có quy định nào bắt buộc bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện thay nghĩa vụ thuế của bên chuyển nhượng (trừ hai bên có thỏa thuận khác).

Nếu các bên chuyển nhượng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng ký QSD đất sẽ không làm thủ tục tiếp theo là trình UBND cấp Giấy chứng nhận. Bên nhận chuyển nhượng sẽ chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật