(Chinphu.vn) – Từ ngày 26/12/2011, các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông vào viện khi chưa xác định được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông thì đều được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Nếu sau đó xác định được trường hợp này vi phạm luật giao thông thì người bệnh sẽ phải hoàn trả lại số tiền mà quỹ bảo hiểm đã chi trả trước đó.


Ảnh minh họa

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông vừa được liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành.

Theo quy định hiện đang được áp dụng tại Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC, thì phải xác định được là không vi phạm pháp luật giao thông thì quỹ bảo hiểm y tế mới thanh toán theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, thay vì quy định như trên, Thông tư mới ban hành nêu rõ, người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người bị tai nạn gây ra hoặc trường hợp bị tai nạn giao thông nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, người bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ bảo hiểm y tế.

Thông tư mới cũng quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đề nghị cơ quan công an xác minh trường hợp này có vi phạm pháp luật hay không. Theo quy định cũ thì người bệnh phải tự đi xin giấy xác nhận của cơ quan công an.

Nếu sau 3 tháng, kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi văn bản đề nghị xác minh nhưng vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an hoặc nhận được thông báo chưa hoặc không xác minh được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã sử dụng như đối với trường hợp bị tai nạn không vi phạm pháp luật về giao thông.

Đặc biệt, Thông tư mới nêu rõ, trẻ dưới 14 tuổi, người trên 80 tuổi bị tai nạn giao thông thì được chi trả ngay mà không cần xác định hành vi vi phạm.

Người bị tai nạn giao thông vào viện, ngoài việc xuất trình thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định chung thì phải cung cấp thêm các thông tin liên quan, gồm: Họ và tên, ngày sinh, nơi cư trú, thời gian, nơi xảy ra tai nạn và nguyên nhân bị tai nạn giao thông (nếu có).

Trường hợp người bị tai nạn hôn mê thì thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp các thông tin trên.

Tuệ Văn