Tôi xin hỏi: Nhà ở xã hội là gì? Nhà ở thương mại là gì? Nhà của tôi đang ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lâu dài ở đô thị là nhà ở gì? Xin được nghe ý kiến trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin hỏi: Nhà ở xã hội là gì? Nhà ở thương mại là gì? Nhà của tôi đang ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lâu dài ở đô thị là nhà ở gì? Xin được nghe ý kiến trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!