(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định phê chuẩn về nhân sự UBND tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Đồng Nai.

Tại Quyết định 1102/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy huyện Tân Hồng.

Tại Quyết định 1101/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nam.

Đồng thời, tại Quyết định 1100/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Minh Lương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Hoàng Diên