(Chinhphu.vn) – Theo dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản thì nhân viên y tế thôn, bản phải có trình độ chuyên môn về y từ sơ cấp trở lên hoặc đã qua các lớp đào tạo nhân viên y tế thôn, bản theo khung chương trình của Bộ Y tế quy định, tối thiểu là 3 tháng.

Nhân viên y tế thôn, bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa

Đồng thời, dự thảo quy định nhân viên y tế thôn, bản phải là người đang sinh sống, làm việc ổn định tại thôn, bản; tự nguyện tham gia làm nhân viên y tế thôn, bản. Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, có khả năng vận động quần chúng và được cộng đồng tín nhiệm; có đủ sức khoẻ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đối với những thôn, bản còn gặp khó khăn về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản thì có nhân viên y tế thôn, bản chuyên trách về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, gọi là cô đỡ thôn, bản.

Những cô đỡ thôn, bản này phải hoàn thành khóa đào tạo theo khung chương trình đào tạo cô đỡ thôn, bản của Bộ Y tế quy định từ 6 tháng trở lên. 

Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, bản

Theo dự thảo, nhân viên y tế thôn, bản có chức năng tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thôn, bản. Họ sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng; tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế tại cộng đồng như: Phát hiện, tham gia giám sát và báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại thôn, bản, tham gia giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt; các công trình vệ sinh hộ gia đình, nơi công cộng trên địa bàn phụ trách...

Nhân viên y tế thôn, bản có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình; sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường; tham gia thực hiện các chương trình y tế tại thôn, bản; vận động, hướng dẫn nhân dân nuôi trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường...

Nhân viên y tế thôn, bản được phụ cấp hàng tháng

Dự thảo quy định: Nhân viên y tế thôn, bản được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước và trợ cấp thêm hàng tháng (nếu có) từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác do cấp có thẩm quyền quy định.

Mỗi nhân viên y tế thôn, bản được trang bị một Túi y tế thôn, bản.

Về phương thức làm việc, dự thảo dự kiến: Nhân viên y tế thôn, bản hoạt động theo chế độ không chuyên trách tại thôn, bản; có trách nhiệm chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Hiện nay dự thảo đang được Bộ Y tế công bố lấy ý kiến nhân dân.

Trần Mạnh