(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định 698/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Hoàng Diên