(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có ý kiến trước thông tin Tập đoàn này nợ tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) 28,65 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách.

Trong công văn ngày 23/5 gửi các cơ quan thông tin truyền thông, Petrolimex khẳng định, khoản 28,6 tỷ đồng do Hải quan Quảng Ninh truy thu thuế giá trị gia tăng liên quan đến xăng dầu tạm nhập tái xuất không tái xuất hết trong thời hạn quy định được chuyển sang tiêu thụ nội địa trong giai đoạn từ năm 2004- 2008 không phải là một khoản nợ thuế.

Petrolimex cho biết, căn cứ vào các văn bản hiện hành, Petrolimex đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đã thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ ở khâu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, sau khi Kiểm toán Nhà nước có ý kiến với bộ Tài chính khác với các nội dung quy định tại các văn bản này, Petrolimex đã tiến hành rà soát các tờ khai tạm nhập nhưng không tái xuất hết trong giai đọan 2004-2008 và báo cáo kết quả rà soát với Cục thuế Hà Nội, gửi Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, trong đó có đề nghị được hướng dẫn kịp thời để Petrolimex tổ chức thực hiện.

Petrolimex cho biết, theo các văn bản quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu thì người nhập khẩu sau khi nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, căn cứ vào giấy nộp tiền thuế thì người nhập khẩu được khấu trừ thuế tương ứng với số tiền thuế đã nộp. Do đó thực chất Nhà nước chỉ thu được khoản thuế này khi lượng xăng dầu bán ở khâu nội địa.

Trong giai đoạn từ năm 2004- 2008 việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này, Petrolimex khẳng định đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Hồng Phong