(Chinhphu.vn) - Hôm nay (20/7), Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh: Cao Bằng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: Ông Đàm Văn Eng, ông Lý Hải Hầu, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011; ông Trần Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Các Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng gồm: Ông Bế Ngọc Báu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng; ông Trần Hữu Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; ông Bùi Đình  Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng; ông Thái Hồng Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; ông Thang Trọng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng  phê chuẩn việc bầu ông Trần Khiêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Tống Minh Viễn, bà Sơn Thị Ánh Hồng, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011; ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Lê Thanh Đấu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; ông Đồng Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; ông Phạm Quốc Thới, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-1011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Trương Văn Sáu, ông Nguyễn Văn Thanh, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011; ông Phan Anh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Lê Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Phúc Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; ông Trương Hải Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; ông Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Thảo, đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Nguyễn Thiện Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; ông Ngô Quang Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; ông Phan Văn Sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Hoàng Diên