(Chinhphu.vn) - Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền.

Ngày 18/6 tại TP.HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Công ty Komtek tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền có sự tham dự của nhiều chuyên gia, đại diện các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đã nêu lên một số vấn đề cơ bản về Luật phòng, chống rửa tiền và công tác triển khai thực hiện; biện pháp phòng chống rửa tiền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; tầm quan trọng trong hợp tác quốc tế đối với việc phòng chống rửa tiền.

Theo các đại biểu tham dự Hội thảo, trong thời đại công nghệ, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, theo ông Ngọc, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng, chống rửa tiền ở các ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Nhất là sự thiếu quan tâm tới đào tạo, nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền, cán bộ công nghệ thông tin chưa hiểu rõ về phòng, chống rửa tiền, lúng túng trong việc lựa chọn phần mềm hỗ trợ phòng chống rửa tiền.

Ngân sách dành cho việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin còn hạn chế. Với những ngân hàng đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống rửa tiền thì chủ yếu quan tâm tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao dịch.

Do đó, những yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin là cần đồng bộ hóa và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại các ngân hàng theo hướng đáp ứng theo quy định của pháp luật, phân tích giao dịch, khách hàng, hỗ trợ sàng lọc, nhận biết khách hàng, báo cáo, lưu trữ thông tin…

Bên cạnh đó, các ngân hàng, tổ chức tài chính cần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống rửa tiền; sàng lọc, nhận biết khách hàng; trong đó chú ý danh sách cảnh báo, danh sách đen, danh sách cấm vận quốc tế...; chú ý tới những báo cáo,  giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ.

Theo kinh nghiệm triển khai phòng chống rửa tiền tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cần chú trọng tăng cường nghĩa vụ xác nhận khách hàng, mở rộng phạm vi báo cáo như: yêu cầu bằng chứng của việc thực hiện nghĩa vụ xác nhận khách hàng, mở rộng đối tượng báo cáo đối với các loại hình giao dịch và các hành vi liên quan đến rửa tiền. Thiết  lập và quản lý hệ thống theo dõi liên tục, theo dõi các mẫu giao dịch của khách hàng.

Bên cạnh đó cần tăng chế tài, tiền phạt đối với các cơ quan tài chính không tuân thủ quy định báo cáo giao dịch đáng ngờ, thiết lập hình phạt nặng với cán bộ và nhân viên vi phạm

Lê Anh