(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên  vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Phú Yên, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đài Phát thanh-Truyền hình Phú Yên sẽ phát sóng thử nghiệm chương trình truyền hình trong năm 2012. - Ảnh: Chinhphu.vn

Đài Phát thanh–Truyền hình Phú Yên được thành lập trên cơ sở Đài Phát thanh Phú Yên, sẽ được đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật truyền hình, ưu tiên các công nghệ mới, đảm bảo tương thích khi có đủ điều kiện thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đất.

Đài Phát thanh–Truyền hình Phú Yên được yêu cầu chủ động cơ cấu lại tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nhân lực cần thiết đảm bảo theo yêu cầu.

Về phía tỉnh sẽ đầu tư ngân sách, tạo điều kiện tốt nhất để Đài mở rộng cơ sở, đầu tư trang thiết bị hạ tầng, củng cố và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực…

Đài sẽ phát sóng thử nghiệm chương trình truyền hình trong năm 2012, tiến tới phát chính thức vào năm 2013.

Được biết, khi Đài Truyền hình Phú Yên chuyển thành Trung tâm Truyền hình Phú Yên, sáp nhập vào Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2000, Phú Yên trở thành tỉnh duy nhất trong cả nước không có đài truyền hình địa phương.

Ngân Tranh