(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Minh Cảnh (minhcanh1987@...) hiện được UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm vào làm việc tại cơ quan Thanh tra huyện. Bà Cảnh đã làm việc liên tục được 3 năm, được nâng lương. Vậy, theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, bà Cảnh có được hưởng chế độ này không?

Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của bà Cảnh như sau:

Tại Điểm d, Khoản 1,  Điều 2  Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định:  “Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập)” là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định này".

Theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điểm 2, Mục I Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, thì người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp là người làm một trong các công việc sau:

- Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

- Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh; Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

- Công việc khác như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,...

Trường hợp bà Nguyễn Thị Minh Cảnh là người ký kết hợp đồng lao động với UBND huyện Hiệp Đức, làm việc tại cơ quan Thanh tra huyện Hiệp Đức, thực hiện một trong các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nêu trên, thì thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 57/2011/NĐ-CP; được hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ (nếu có). Khoản phụ cấp công vụ này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định  57/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011. Chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2011. 

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.