(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với một số trường hợp giáo viên nghỉ việc sau khi Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ có hiệu lực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (nguyenhoa23tl@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau: Các trường hợp giáo viên nghỉ việc sau khi Nghị định 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực thì thời gian công tác giảng dạy có được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

- Trường hợp 1, nhà giáo còn 1 năm nữa đến thời gian nghỉ hưu nhưng đã làm đơn xin nghỉ việc và được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc;

- Trường hợp 2 là nhà giáo đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), phải ra Quyết định nghỉ việc;

- Trường hợp 3, nhà giáo xin nghỉ việc, đã lĩnh trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, chốt sổ BHXH.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp vấn đề này như sau:

Nội dung bà Hoa hỏi được quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, những giáo viên nghỉ việc sau khi Nghị định số 54/2011/NĐ-CP có hiệu lực, nếu đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên thì thời gian tham gia công tác giảng dạy từ ngày 1/5/2011 đến lúc nghỉ, được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp này được tính để giải quyết các chế độ khi nghỉ việc theo quy định hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

- Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Về cộng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , Nghị định số 54/2011/NĐ-CP